ICOM Prague 2022

ICOM Prague 2022

Praha se v roce 2022 stane pořadatelem generální konference ICOM, kde představí světová muzea své vědecké projekty a vize. Smyslem konference je navázat spolupráci mezi odbornou veřejností, prohlubovat a sdílet své poznatky a především vytvořit platformu dialogu na mezinárodní úrovni. My jsme měli možnost vytvořit pro tuto konferenci jak samotnou značku, tak i komplexní vizuální identitu. Hlavním leitmotivem je dialog mezi historickými obdobími, jejich artefakty či muzejními obory. Téma dialogu jsme propsali jak do loga tak i do navazujícího brandingu. Ke konferenci jsme připravili rozsáhlý brand manuál a podílíme se na realizaci jednotlivých komunikačních materiálů.

identity | brand

ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022