ICOM Prague 2022

ICOM Prague 2022

Praha se v roce 2022 stane pořadatelem generální konference ICOM, kde představí světová muzea své vědecké projekty a vize. Smyslem konference je navázat spolupráci mezi odbornou veřejností, prohlubovat a sdílet své poznatky a především vytvořit platformu dialogu na mezinárodní úrovni. My jsme měli možnost vytvořit pro tuto konferenci jak samotnou značku, tak i komplexní vizuální identitu. Hlavním leitmotivem je dialog mezi historickými obdobími, jejich artefakty či muzejními obory. Téma dialogu jsme propsali jak do loga tak i do navazujícího brandingu. Ke konferenci jsme připravili rozsáhlý brand manuál a podílíme se na realizaci jednotlivých komunikačních materiálů.

identity | brand

ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022
ICOM Prague 2022