Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v Ateliéru písma a typografie pod vedením Prof. Jana Solpery. Společně s Mirkem Roubíčkem v roce 2008 založili studio Colmo. Její silnou stránkou je koncepční a analytické myšlení, tvorba značek, periodik a knih. Ráda pracuje na projektech komplexně a vítá spolupráci s architekty. Dva roky vedla Ateliér grafického designu společně s Mikulášem Macháčkem na FaVU VUT v Brně. Nyní vede kurzy grafického designu na soukromé škole Scholastika v Praze.