Umění restaurovat / upm

Umění restaurovat
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Výstava, která představila výsledky projektu konzervování a restaurování historických textilií ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Výstava proběhla na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí a na zámku v Jindřichově Hradci. Koncept prezentace výstavy je založen na stylizaci průběhu práce restaurátorů, na určité fragmentaci, kterou každá tapiserie projde před a během své obnovy. Navrhli jsme grafický design expozice, tiskoviny k edukačnímu programu, kampaň a obsáhlou publikaci mapující příběhy vystavených děl a různé techniky restaurování.

print | exhibition | environmental

Umění restaurovat / upm
Umění restaurovat / upm
Umění restaurovat / upm
Umění restaurovat / upm
Umění restaurovat / upm
Umění restaurovat / upm