Small Worlds / upm

Small Worlds
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Jedinečná putovní výstava se poprvé v Čechách představila v pražském Uměleckoprůmyslovém museu. Kurátorský výběr prezentuje soubor historických domečků pro panenky ze sbírek V&A Museum of Childhood a zároveň vypráví příběhy jejich majitelů. Vizuální styl samotné expozice a promo materiálů je koncipován jako jednotlivé imaginární místnosti, v nichž se odehrávají dobové příběhy dobových hraček, vybavení, materiálů a podněcují dětskou fantazii.

print | exhibition

Small Worlds / upm
Small Worlds / upm
Small Worlds / upm