Lekce z karikatury / upm

Lekce z karikatury
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Jedinečný soubor kubistických karikatur představuje humoristická díla předních umělců z počátku 20. století. Pro vizuální styl výstavy jsme vytvořili autorskou typografii, která provází propagační materiály i samotnou expozici. Využívá výrazových prostředků dobové satiry, parodující odvážným způsobem společenské i kulturní dění. Stává se osobitým vizuálním prvkem celé výstavy.

kurátor výstavy: Martin Bílek
design koncept: Petr Mazoch

print | exhibition

Lekce z karikatury / upm
Lekce z karikatury / upm
Lekce z karikatury / upm
Lekce z karikatury / upm
Lekce z karikatury / upm
Lekce z karikatury / upm
Lekce z karikatury / upm