Letní slavnosti staré hudby

Letní slavnosti staré hudby

Mezinárodní hudební festival oslavil letos své 20. výročí a za tu dobu si již vybudoval renomé významné kulturní události. Jeho aktivity se značně rozrostly, postupně však celková komunikace slavností vizuálně vypadala velmi nesourodě. Jubileum se stalo tedy příležitostí, jak nastavit novou koncepci celkové vizuální identity i pro další ročníky, sjednotit obsáhlou rodinu značek a definovat srozumitelnou komunikaci pro náročné festivalové publikum. S organizačním týmem jsme v úzké spolupráci intenzivně vyvíjeli systém tématických motivů, včetně modifikované rodiny písem Domain Display, inspirované tvaroslovím barokních nástrojů a hravostí commedia dell'arte.

identity | brand

Letní slavnosti staré hudby
Letní slavnosti staré hudby
Letní slavnosti staré hudby
Letní slavnosti staré hudby
Letní slavnosti staré hudby
Letní slavnosti staré hudby
Letní slavnosti staré hudby