Francouzský institut

Francouzský institut v Praze

Francouzský institut v Praze je, stejně jako v dalších městech po celém světě, prostorem pro francouzskou kulturu. Je to místo setkávání, pořádání kulturních akcí, propojování umělecké mezinárodní scény a místem pro výuku francouzštiny. Výzvou bylo najít vizuální styl doplňující nové logo (vzniklé v centrále IF v Paříži), propojit všechny aktivity institutu a zároveň odlišit centrum od ostatních podobných institucí. Součástí francouzské kultury je specifický humor, neformálnost, pozitivní přístup k životu, který jsme pomocí ilustrací přenesli i do nové vizuální identity institutu. Cílem bylo vzbudit u veřejnosti zájem o francouzskou kulturu pozitivním a humorným způsobem.

print | online | brand | identity

Francouzský institut
Francouzský institut
Francouzský institut
Francouzský institut