Strategie

Pomůžeme vám definovat příběh, který bude váš projekt provázet, zasadíme ho do konkurenčního prostředí a nasměrujeme ho ke konkrétnímu publiku. Navrhneme strategii zahrnující jazyk, vizuální pojetí, média, skrze která bude komunikovat. Součástí této ideové fáze je i časový plán pro kroky, které povedou k úspěšné realizaci.

Konkrétní příběh
Komunikační strategie
Lokalizace brandu
Časový harmonogram